Temel KARAMOLLAOĞLU

Bizler 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerde şehirlerimizin kaderini etkileyecek önemli bir karar vereceğiz.
Biz bu seçimlerde; SAADET Partisi olarak size yeni bir yönetim anlayışı teklif ediyoruz.
Biz, şehrin bütün potansiyelini harekete geçiren, yıkmadan yapan, adil bölüşümden yana olan, kardeşliği temel ilke edinen, ötekileştirmeyen, yaparken farklı fikirlere açık olan bir yönetim anlayışı teklif ediyoruz.
Biz, size rant ekonomisinin yerine yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek bir anlayış teklif ediyoruz.
Biz, şeffaf ve hesap verebilir bir belediye anlayışı için size birlikte yönetmeyi teklif ediyoruz.
Biz, size çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve en önemlisi aile kurumu ile mahalle kültürünün yeniden hayatın merkezinde olduğu bir belediyecilik teklif ediyoruz.
Biz, şehri bütüncül bir yaklaşımla ele alan yeni bir hizmet belediyeciliği teklif ediyoruz.